Board logo

标题: 充值回馈第一弹 前双周排行得奖名单 [打印本页]

作者: 天道-小龙    时间: 2018-5-16 12:32     标题: 充值回馈第一弹 前双周排行得奖名单

XBT_]N]DO}[$X7{]}P5T63A.png
2018-5-16 12:31

领取方式:GM线上发放

活动详情:http://xy.act.tdgame.cn/pay/

奖品展示:841523848231.jpg
2018-5-16 12:31


图片附件: 841523848231.jpg (2018-5-16 12:31, 135.47 KB) / 下载次数 0
http://xy.bbs.tdgame.cn/attachment.php?aid=38551&k=68b7987027a9bdc83ac047042fc90636&t=1537335186&sid=Lt1tre图片附件: XBT_]N]DO}[$X7{]}P5T63A.png (2018-5-16 12:31, 6.74 KB) / 下载次数 1
http://xy.bbs.tdgame.cn/attachment.php?aid=38552&k=524d378768a1b4dbac5d776eae30022e&t=1537335186&sid=Lt1tre


欢迎光临 《西游天下》官方论坛 (http://xy.bbs.tdgame.cn/) Powered by Discuz! 7.2