Board logo

标题: 充值回馈第二弹 后双周排行得奖名单 [打印本页]

作者: 天道-小晨    时间: 2018-7-2 10:59     标题: 充值回馈第二弹 后双周排行得奖名单

  
1.png
2018-7-2 10:59

  领取方式:GM线上发放
  活动详情:http://xy.act.tdgame.cn/pay/
  奖品展示:
  
18060110180d6bd7c151dac1c3.png
2018-7-2 10:59


图片附件: 1.png (2018-7-2 10:59, 4.15 KB) / 下载次数 3
http://xy.bbs.tdgame.cn/attachment.php?aid=38566&k=2415b9c628bf18faa127e225840d5e25&t=1542731464&sid=PSn01O图片附件: 18060110180d6bd7c151dac1c3.png (2018-7-2 10:59, 136.07 KB) / 下载次数 6
http://xy.bbs.tdgame.cn/attachment.php?aid=38567&k=1a2a35c7ac477554a9bbb31a12b2dee2&t=1542731464&sid=PSn01O


欢迎光临 《西游天下》官方论坛 (http://xy.bbs.tdgame.cn/) Powered by Discuz! 7.2